Thông tin ngành

Không được xây khách sạn trên đất ở? — Mar 30, 2018 1:39:38 AM

Thủ tướng chỉ thị chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai — Jan 4, 2018 1:34:43 AM

Ghi diện tích căn hộ chung cư vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất — Nov 24, 2017 9:05:44 AM

Nghị định 53/2017/NĐ-CP: Giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng — May 15, 2017 3:22:32 AM

Tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về nhà ở — May 15, 2017 3:18:54 AM

Quy định mới về tách thửa tại các địa phương — May 15, 2017 3:15:39 AM

Vướng mắc trong cấp giấy hồng cho người nước ngoài — Apr 20, 2017 6:32:10 AM

Rà soát việc sử dụng đất và sẽ sửa Luật Đất đai — Nov 30, 2016 1:26:42 AM

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 — Oct 28, 2016 6:19:20 AM

Đẩy mạnh thực hiện công khai các tổ chức vi phạm pháp luật đất đai và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân — Aug 7, 2016 2:26:17 PM

Giản tiện thủ tục hành chính liên quan đến đất đai cho doanh nghiệp — Jun 27, 2016 1:28:03 AM

Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan TN&MT các cấp — May 16, 2013 5:54:51 AM

Đất hết thời hạn sử dụng: mất 15-20 ngày để gia hạn — Mar 10, 2013 3:47:24 AM

Sửa Luật Đất đai: Dành 2 tháng lấy ý kiến nhân dân — Dec 25, 2012 4:32:46 AM

Đề án nâng cao năng lực ngành Quản lý đất đai — Oct 25, 2012 3:39:23 AM

Làm rõ quyền của Nhà nước, đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý đất đai — Oct 2, 2012 8:43:06 AM

Cấp Giấy chứng nhận nhà, đất: Vẫn chậm! — Aug 6, 2012 3:01:56 AM

Có thể đăng ký quyền sử dụng đất tại nhiều địa điểm — Jul 12, 2012 1:11:07 AM

Thực hiện một cấp trong việc đăng ký quyền sử dụng đất — Jul 9, 2012 1:05:20 AM

Thủ tướng phê duyệt Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính". — May 5, 2012 8:42:52 AM

Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường — Apr 27, 2012 6:08:04 AM

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đối thoại trực tuyến với nhân dân — Apr 4, 2012 1:11:22 AM

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật TNMT — Mar 20, 2012 9:16:07 AM

Kết quả từ Thanh tra Chính phủ về nhà ở: Vẫn còn nhiều bất cập — Mar 9, 2012 7:28:57 AM

Đất sử dụng sai mục đích, đất lấn chiếm… phải chịu thuế cao! — Feb 28, 2012 9:52:28 AM

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Tập trung nghiên cứu phát triển loại hình nhà cho thuê — Feb 15, 2012 9:34:00 AM

Những bài học hay để chuẩn hóa hệ thống quản lý đất đai — Feb 10, 2012 5:37:07 AM

Giao lưu trực tuyến “Giải quyết khiếu nại về đất đai, đền bù, giải tỏa” — Jan 11, 2012 12:17:18 PM

Ngành TN&MT: Vượt qua thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản lý Nhà nước — Jan 7, 2012 4:58:48 AM

Quản lý đất đai đồng bộ với thực hiện quyền của người sử dụng đất — Jan 7, 2012 4:33:50 AM

Hoàn thiện việc hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam — Jan 5, 2012 8:47:24 AM

Mở chìa khóa chính sách tài chính từ đất đai — Jan 3, 2012 6:05:40 AM

Ngày 9/1, tổ chức Giao lưu trực tuyến "Giải quyết khiếu nại về đất đai, đền bù, giải tỏa" — Dec 31, 2011 2:29:29 PM

Công bố Quy hoạch sử dụng đất cả nước năm 2020 — Dec 31, 2011 2:25:47 PM

Lần đầu tiên xây dựng Nghị định Phát triển và Quản lý nhà ở tái định cư — Dec 31, 2011 2:22:41 PM

Tổng kết công tác năm 2011 của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam: Tiếp tục hoàn thiện văn bản pháp luật về đo đạc và bản đồ phục vụ công tác quản lý Nhà nước — Dec 23, 2011 1:11:46 AM

Cần Thơ: Kiến nghị thu hồi 16 dự án khu dân cư, tái định cư không khả thi — Dec 9, 2011 2:21:11 PM

Thí điểm áp dụng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại 3 Bộ và 6 tỉnh, thành phố — Dec 9, 2011 2:16:51 PM

Bài học sau 8 năm triển khai Luật Đất đai 2003 — Dec 9, 2011 1:02:34 AM

Hướng tới xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ — Dec 7, 2011 1:22:55 AM

Cần cơ chế trong thực thi pháp luật về đo đạc và bản đồ — Dec 7, 2011 1:21:24 AM

Định hướng xây dựng chính phủ điện tử trong ngành Tài nguyên và Môi trường — Dec 2, 2011 7:17:02 AM

Hai tồn tại trong xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính: Nhận thức và nguồn lực — Dec 2, 2011 7:14:05 AM

Hội nghị Rà soát tiến độ và tái cấu trúc dự án VLAP: Rà soát năng lực nhà thầu, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ — Nov 23, 2011 8:35:59 AM

Quốc hội thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 — Nov 23, 2011 8:30:34 AM

Năm 2015: 70% thiết bị quan trắc, điều tra, khảo sát, đo đạc thông tin ngành TN&MT sử dụng công nghệ số — Nov 18, 2011 3:16:15 PM

Hỗ trợ hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai — Nov 17, 2011 2:15:57 PM

Phòng chống tham nhũng về tài nguyên đất đai, khoáng sản - Giải bài toán thể chế, chính sách — Nov 17, 2011 2:02:14 PM

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường — Nov 8, 2011 9:11:35 AM

Tiếp tục hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung về hoạt động đo đạc và bản đồ — Nov 7, 2011 8:56:03 AM

Giao ban công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường vùng đồng bằng sông Cửu Long: Tìm hướng tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý sử dụng đất đai — Oct 24, 2011 1:13:01 AM

Trình Quốc hội Quy hoạch sử dụng đất 10 năm tới: Giữ vững chỉ tiêu 3,81 triệu ha đất lúa vào 2020 — Oct 21, 2011 3:56:30 AM

Giảm diện tích căn hộ Cơ hội mua nhà của người dân sẽ tăng — Oct 7, 2011 2:40:42 AM

Ngành quản lý đất đai Việt Nam: 66 năm phát triển và trưởng thành — Sep 30, 2011 8:08:57 AM

Bên cạnh những thành tựu to lớn, hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai ở Việt Nam. — Sep 29, 2011 12:30:47 AM

Kiên quyết thu hồi đất công lãng phí — Sep 23, 2011 9:16:40 AM

Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ 1/10/2011 — Sep 9, 2011 12:52:09 AM

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển: Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thống nhất toàn quốc tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai — Sep 1, 2011 1:03:32 AM

Gỡ bỏ rào cản, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường — Aug 25, 2011 8:59:31 AM

Chính sách cho thị trường bất động sản: Làm sao khơi dậy niềm tin — Aug 25, 2011 8:58:20 AM