Dự thảo văn bản điều chỉnh Quyết định số 05 và 19 về diện tích tối thiểu được phép tách thửa

đăng 19:22, 27 thg 9, 2018 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 19:27, 27 thg 9, 2018 ]
 Số Văn bản      Ngày ban hành File văn bản
Công văn số 3677/STNMT-CCQLĐĐ 25/9/2018Download
Báo cáo đánh giá tác động chính sách   Download
Văn bản dự thảo          Download

Đề nghị các chi nhánh góp ý và tổng hợp gấp gửi về Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố chậm nhất là ngày 03/10/2018.

Comments