Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

đăng 20:46, 29 thg 2, 2012 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 03:17, 11 thg 5, 2012 ]
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2012.
Comments