Văn bản Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

đăng 19:00, 29 thg 9, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 19:04, 29 thg 9, 2011 ]

1l.jpgXây dựng cơ sở dữ liệu địa chính là yêu cầu cơ bản để xây dựng hệ thống quản lý đất đai hiện đại. Trong những năm qua phần lớn các địa phương đã quan tâm và tổ chức triển khai ở nhiều địa bàn, tuy nhiên còn một số địa phương việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính mới chỉ dừng lại ở việc lập bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính ở một số xã mà chưa kết nối, xây dựng thành cơ sở dữ liệu địa chính hoàn chỉnh.Để khắc phục tỉnh trạng này Tổng cục Quản lý đất đai gửi tới Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Văn bản Hướng dẫn xây dựng CSDLĐC

Nguồn : http://www.gdla.gov.vn


Comments