Thuế Thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản thông qua hợp đồng ủy quyền

đăng 20:22, 9 thg 10, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 20:40, 9 thg 10, 2011 ]
Tổng cục thuế vừa có Công văn số 3373/TCT-TNCN ngày 20 tháng 9 năm 2011 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Thuế Thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản thông qua hợp đồng ủy quyền.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố khi tiếp nhận hồ sơ khai thuế của người được uỷ quyền chuyển nhượng bất động sản cần lưu ý như sau:

1. Đối với các trường hợp giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán quyền sở hữu nhà ở mà thực hiện thông qua hợp đồng uỷ quyền (được công chứng) xác định nội dung uỷ quyền phù hợp với quy định của Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật thuế TNCN thì cá nhân là người uỷ quyền phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà trừ các đối tượng quy định khoản 1 và khoản 4 Điều 4 Luật thuế TNCN. Trường hợp người uỷ quyền uỷ quyền cho người nhận uỷ quyền nộp thuế TNCN thay thì người nhận uỷ quyền phải nộp thuế TNCN thay người uỷ quyền. Cá nhân là người nhận uỷ quyền có thù lao khi thực hiện hợp đồng uỷ quyền kể cả thu nhập nhận được từ việc được uỷ quyền sử dụng tài sản thì người nhận uỷ quyền phải nộp thuế TNCN.

2. Đốt với các trường hợp giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán quyền sở hữu nhà ở dưới hình thức hợp đồng uỷ quyền mà nội dung của hợp đồng uỷ quyền có quy định cho người nhận uỷ quyền được các quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo các quy định tại Điều 164, 111, 182, 192, 195 Bộ Luật Dân sự) cơ quan thuế có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để tiến hành kiểm tra, điều tra xác minh làm rõ nội dung của hợp đồng uỷ quyền để xác định nghĩa vụ thuế TNCN của các đối tượng uỷ quyền và đối tượng nhận uỷ quyền trước khi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà.

Comments