Lệ phí trước bạ

đăng 01:58, 13 thg 9, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 19:58, 14 thg 9, 2011 ]
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ, Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/10/2011 và thay thế Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010.
Comments