Thông tư Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

đăng 17:16, 22 thg 12, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 05:22, 1 thg 2, 2012 ]
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư  Số 153/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011  Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi Nông nghiệp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2012.
Comments