Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về mức giá các loại đất trên địa bàn TPCT

đăng 19:14, 28 thg 8, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 19:49, 28 thg 8, 2011 ]

    Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về mức giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

    Trong quyết định này, đã bổ sung thêm một số tuyến đường mới như : Đường Võ Văn Kiệt (giới hạn Nguyễn Văn Cừ - Ranh quận Bình Thủy), đường Nguyễn Văn Cừ giới hạn (Cách mạng tháng tám – chân cầu) và đoạn Nguyễn Văn Cừ (giới hạn Chân Cầu Cồn Khương-Rạch Khai Luông (đường hai bên chân cầu),....

    Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày và đăng báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ký. Download

Comments