Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND

đăng 17:39, 14 thg 9, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 20:06, 14 thg 9, 2011 ]
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 09/9/20111 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 07/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất.

Trong Quyết định 27/2011/QĐ-UBND, đã có sự điều chỉnh về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp là vườn, đất trồng cây lâu năm, cụ thể Các phường thuộc quận bằng hoặc lớn hơn một trăm năm mươi mét vuông (150m2); các thị trấn thuộc huyện bằng hoặc lớn hơn hai trăm mét vuông (200m2); các xã thuộc huyện bằng hoặc lớn hơn ba trăm mét vuông (300m2). Ngoài ra, trong Quyết định này còn được bổ sung thêm nhiều quy định mới cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.


Comments