Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

đăng 06:52, 29 thg 3, 2013 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 06:54, 29 thg 3, 2013 ]
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/03/2013 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.
 Nghị định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/04/2013.
File : Download
Comments