Quy định về quy mô công trình và thời hạn cấp giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn thành phố Cần Thơ

đăng 18:53, 14 thg 7, 2013 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 18:53, 14 thg 7, 2013 ]

Ngày 05/7/2013, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2013 Ban hành Quy định về quy mô công trình và thời gian tồn tại của công trình đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng tạm, theo đó:

1. Về quy mô công trình được quy định gồm: Nhà ở riêng lẻ: cho phép xây dựng tối đa 02 tầng (01 trệt, 01 lầu), chiều cao công trình tối đa là 10m (tính từ nền tầng trệt hoàn thiện) và công trình xây dựng (trừ nhà ở riêng lẻ): cho phép xây dựng công trình với quy mô cấp IV (độ bền vững bậc IV, bậc chịu lửa bậc IV).

2. Về thời gian tồn tại của công trình:

Một là, đối với khu vực đã có quy hoạch và đã xác định chính xác thời điểm thực hiện quy hoạch xây dựng thì thời gian tồn tại của công trình được tính cho đến thời điểm thực hiện quy hoạch.

Hai là, đối với khu vực đã có quy hoạch, nhưng chưa xác định được thời điểm thực hiện quy hoạch thì thời gian tồn tại của công trình là ba năm (03 năm) tính từ ngày cấp giấy phép xây dựng.

Việc gia hạn thời gian tồn tại thực hiện theo khoản 3 Điều 11 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

3. Điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tạm  thực hiện theo Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.

Trường hợp có thay đổi về quy hoạch, nếu công trình được cấp phép xây dựng tạm trước đây đủ điều kiện để cấp phép xây dựng theo quy định thì Chủ đầu tư có thể gửi đơn đến cơ quan cấp phép để được cấp Giấy phép xây dựng chính thức. Đơn vị cấp phép xây dựng tiếp nhận hồ sơ và thực hiện việc cấp đổi Giấy phép chính thức theo trình tự, thủ tục quy định.  

4. Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2013 và đăng báo Cần Thơ chậm nhất ngày 08 tháng 7 năm 2013.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở Xây dựng triển khai, hướng dẫn công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố.

File : download

Nguồn : http://vpub.cantho.gov.vn

Comments