Quy định ký quỹ thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

đăng 19:18, 6 thg 11, 2013 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 19:18, 6 thg 11, 2013 ]
Ngày 31 tháng 10 năm 2013, UBND thành phố Cần Thơ có Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND về việc Quy định ký quỹ thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Theo đó, dự án đầu tư các lĩnh vực có nhiều lợi thế kinh doanh phải thực hiện ký quỹ, như: du lịch, dịch vụ; cao ốc văn phòng; nhà ở thương mại; khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án khác theo Quyết định của UBND thành phố cần Thơ.

Giá trị ký quỹ là 5% trên giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xác định trong giai đoạn xét chủ trương đầu tư hoặc gia hạn thực hiện dự án (đối với các dự án đã có chủ trương trước đây nhưng chưa ký quỹ), nhưng tối đa không quá 20 tỷ đồng; đối với các dự án không có chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì giá trị ký quỹ là 2% trên tổng mức đầu tư của dự án được xác định trong giai đoạn xét chủ trương đầu tư hoặc gia hạn thực hiện dự án (đối với các dự án đã có chủ trương trước đây nhưng; chưa ký quỹ), nhưng tối đa không quá 20 tỷ đồng; chủ đầu tư phải nộp tiền ký quỹ trong vòng 30 ngày làm việc sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cho gia hạn thực hiện dự án. Quá thời hạn, nếu Chủ đầu tư chưa thực hiện ký quỹ, UBND thành phố sẽ thu hồi chủ trương đầu tư dự án.

Quy định cũng nêu rõ, trường hợp Chủ đầu tư tiến hành triển khai dự án theo đúng tiến độ, số tiền ký quỹ được hoàn trả như sau:

Hoàn trả 50% giá trị ký quỹ sau khi Chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đạt 70% diện tích đất dự án và khởi công xây dựng công trình theo đúng quy định; hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại sau khi dự án hoàn thành công tác đầu tư xây dựng dự án để chuyển sang giai đoạn kinh doanh, khai thác; số tiền lãi gửi ngân hàng của số tiền ký quỹ được trả cho Chủ đầu tư cùng với tiền ký quỹ.

Trường hợp dự án không tiếp tục triển khai do yêu cầu của thành phố thì hoàn trả toàn bộ số tiền ký quỹ cho Chủ đầu tư.

File download

Nguồn : http://cantho.gov.vn

Comments