Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích tổ chức lao động, sản xuất phục vụ chữa trị cai nghiện ma túy

đăng 19:17, 9 thg 11, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 19:26, 28 thg 11, 2011 ]
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 61/2011/QĐ-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2011 Về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích tổ chức lao động, sản xuất phục vụ chữa trị cai nghiện ma túy của các cơ sở cai nghiện ma túy được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
Comments