Hướng dẫn mới về việc cấp phép xây dựng

đăng 23:51, 10 thg 7, 2016 bởi Nguyễn Đăng Phương

Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về việc cấp phép xây dựng đối với công trình không thuộc đối tượng phải có giấy phép xây dựng (GPXD) trước ngày 01/01/2015 nhưng thuộc đối tượng phải có GPXD theo quy định của Luật Xây dựng 2014 như sau:
- Đới với công trình đã khởi công xây dựng trước ngày 01/01/2015 thì:

    + Được tiếp tục xây dựng mà không phải đề nghị cấp GPXD;

    + Nếu có điều chỉnh thiết kế thì chủ đầu tư trình phần thiết kế điều chỉnh trước khi xây dựng theo thiết kế điều chỉnh lên cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định;\

    + Riêng nhà ở riêng lẻ không thuộc đối tượng yêu cầu phải do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế thì chủ đầu tư trình phần thiết kế điều chỉnh tới cơ quan cấp GPXD theo phân cấp.

- Đối với công trình chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải đề nghị cấp GPXD theo quy định của Luật Xây dựng 2014.

Thông tư số 15/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

File: download

 

Comments