Hướng dẫn ghi thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của Hộ gia đình cá nhân khi hết hạn sử dụng (Công văn số 4167/BTNMT-TCQLĐĐ)

đăng 21:19, 20 thg 10, 2013 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 02:10, 21 thg 10, 2013 ]
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành công văn số 4167/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18 tháng 10 năm 2013 về việc hướng dẫn ghi thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình - cá nhân khi hết hạn sử dụng theo Nghị quyết số 49/2013/QH13 của Quốc hội khóa 13 và Nghị định 126/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
File : download 
Nguồn : DangPhuongG7
Comments