Công văn số 3987/BTNMT-TCQLĐĐ

đăng 00:39, 3 thg 11, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 19:27, 28 thg 11, 2011 ]
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 3987/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28 tháng 10 năm 2011 gửi Ủy Ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính Phủ.

Theo nội dung Công văn, yêu cầu hoàn thành việc rà soát, đánh giá tình hình cấp Giấy chứng nhận và hồ sơ đăng ký biến động đất đai đã tiếp nhận chưa giải quyết để xác định rõ nguyên nhân tồn đọng và có hướng xử lý cụ thể hoặc ban hành các quy định để giải quyết dứt điểm nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận ở địa phương; đồng thời xây dựng và giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện hàng năm và thời gian phải hoàn thành gắn với việc bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương cho từng huyện, xã theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg. 

Comments