Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ

đăng 05:33, 24 thg 1, 2013 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 20:35, 10 thg 2, 2013 ]

     Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2013 và thay thế cho các văn bản sau: Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật đo đạc bản đồ; Quyết định số 01/2008/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 bằng ảnh vệ tinh; Thông tư số 35/2010/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia.

File Download

 DangPhuongG7

Comments