Hủy phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết GCN

đăng 05:56, 21 thg 8, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 07:57, 23 thg 8, 2011 ]

    Tổng cục Quản lý đất đai vừa có Công văn số 888/TCQLĐĐ ngày 01/8/2011, Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hủy phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết giấy chứng nhận. Trong Công văn nêu rõ Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức hủy phôi giấy chứng nhận hư hỏng và phải đăng trên website của Sở và gửi báo cáo về Tổng cục quản lý đất đai (qua Cục Đăng ký và Thống kê) về những sêri và phôi giấy đã hủy.

   

    
Comments