Xây dựng thành phố Cần Thơ thành trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long

đăng 21:35, 16 thg 2, 2012 bởi Nguyễn Đăng Phương

Chiều 16/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cho ý kiến về việc sơ kết Nghị quyết 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Bộ Chính trị làm việc Thành ủy Cần Thơ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đại diện Ban cán sự Đảng Chính phủ, các ban Đảng, Văn Phòng Trung ương, Ban cán sự Đảng các Bộ. 

Cần Thơ là thành phố giàu tiềm năng, có lịch sử hình thành khá lâu đời, giữ vai trò quan trọng cả về kinh tế xã hội, quốc phòng- an ninh, là động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, sau gần 7 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ đã nỗ lực phấn đấu quyết liệt, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị.

Kinh tế thành phố tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2006 -2010 đạt 15,13%. Năm 2011, tốc độ tăng trưởng ước đạt 14,46%…. 

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, các ban, bộ, ngành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết luận, ghi nhận những kết quả đã đạt được của Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ sau gần 7 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW.

Tổng Bí thư chỉ rõ, so với mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết còn không ít những hạn chế, yếu kém; kinh tế tăng trưởng cao nhưng quy mô còn nhỏ, chưa xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố Cần Thơ nhất là về công nghiệp, thương mại- dịch vụ. Vai trò trung tâm của thành phố đối với vùng chưa được phát huy rõ nét. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng để trở thành trung tâm công nghiệp còn nhiều khó khăn.

Về phương hướng, nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Bộ Chính trị sẽ có kết luận để đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW, cập nhật thêm một số tình hình, yêu cầu mới, dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2011-2020, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành. 

Tổng Bí thư chỉ rõ cần tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò của thành phố Cần Thơ trong vùng kinh tế trọng điểm, việc xây dựng và phát triển nhanh, toàn diện thành phố Cần Thơ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Trên cơ sở đó cụ thể hóa hơn nữa vai trò, vị trí là trung tâm của của Cần Thơ trên các lĩnh vực, từ đó phát huy hơn nữa nội lực, đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan Trung ương, các địa phương, các Ban chỉ đạo để xây dựng phát triển thành phố. 

Tiến độ rà soát, điều chỉnh các quy hoạch của thành phố cần được đẩy nhanh theo hướng đặt thành phố Cần Thơ trong bối cảnh phát triển của vùng, xứng tầm là đô thị loại I trực thuộc Trung ương đảm bảo các tiêu chí về phát triển lâu dài bền vững. 

Tổng Bí thư lưu ý, thành phố Cần Thơ quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và các Nghị quyết khác của Trung ương ban hành. 

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị cũng cho ý kiến về các kiến nghị cụ thể của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Nguồn : http://baodientu.chinhphu.vn

Comments