Ưu tiên xây dựng nhà ở xã hội

đăng 01:28, 6 thg 12, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 06:38, 6 thg 12, 2011 ]
Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ Dự thảo "Nghị định Quản lý đầu tư phát triển đô thị" (thay thế Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu đô thị mới).

Theo đó, dự án có quy mô chiếm đất trên 100ha trong khu vực phát triển ĐTM hoặc khu vực phát triển mở rộng đô thị, trên 50ha trong khu vực cải tạo tái thiết đô thị; Dự án thuộc địa giới hành chính của hai tỉnh, thành trực thuộc Trung ương trở lên hoặc khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định giao chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị.Việc thay đổi chủ đầu tư cấp 1 là việc chủ đầu tư cấp 1 chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng KĐT cho một chủ đầu tư khác, bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi mục tiêu dự án, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của khách hàng và các bên có liên quan. Chủ đầu tư phải phân chia hợp lý tỷ lệ cơ cấu các loại căn hộ có diện tích nhỏ, diện tích trung bình và diện tích lớn để đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân. Cụ thể: Tối thiểu phải có 30% số lượng căn hộ trong nhà chung cư là loại căn hộ có diện tích nhỏ (diện tích sàn từ 45 - 70m2); Tối thiểu phải có 40% số lượng căn hộ trong nhà chung cư là loại căn hộ có diện tích trung bình (diện tích sàn từ 70 - 90m2).

Đối với các dự án phát triển nhà ở (kể cả dự án phát triển nhà ở thành phần của dự án phát triển đô thị) mà có quy mô sử dụng đất từ 10ha trở lên thì ngoài việc phải dành 20% diện tích đất xây dựng nhà ở để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở, chủ đầu tư dự án còn bắt buộc phải dành một diện tích đất xây dựng nhà ở của dự án để xây dựng nhà ở cho thuê.

Đối với dự án phát triển nhà ở có quy mô sử dụng đất dưới 10ha thì tùy vào tình hình cụ thể và nhu cầu về nhà ở cho thuê của từng địa phương, UBND cấp tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phải dành tối thiểu một phần diện tích đất xây dựng nhà ở nhất định của dự án để xây dựng nhà ở cho thuê.

Trong trường hợp địa phương có diện tích đất khác để xây dựng nhà ở xã hội thì chủ đầu tư có thể được hoán đổi địa điểm để thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoặc có thể thanh toán tiền xây dựng nhà ở tương ứng với chi phí đầu tư xây dựng diện tích nhà ở xã hội. Nhà ở xã hội được xây dựng theo thiết kế nhà chung cư có diện tích căn hộ tối đa không quá 70m2 sàn và có tỷ lệ cơ cấu căn hộ tối thiểu phải có 30% số lượng căn hộ diện tích sàn từ 50 - dưới 70m2.

Dự thảo quy định đối với căn hộ chung cư phục vụ công tác tái định cư thì phải đảm bảo tiêu chuẩn diện tích sàn tối thiểu là 30m2/căn và được xây dựng theo kiểu căn hộ khép kín. Đối với nhà ở riêng lẻ thì phải đảm bảo tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu là 50m2/đơn vị nhà ở và có diện tích bề ngang tối thiểu là 5m.

Comments