Từ ngày 15/12: Số hóa các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

đăng 17:30, 8 thg 12, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 17:31, 8 thg 12, 2011 ]
Tất cả các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (trừ văn bản có nội dung mật) đề nghị giải quyết công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngoài bộ hồ sơ giấy đều phải đính kèm file điện tử của toàn bộ hồ sơ trình. 

 

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8665/VPCP-HC đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91.

 

Theo đó, nếu hồ sơ trình không đính kèm file điện tử sẽ được coi như không đảm bảo thủ tục hành chính và Văn phòng Chính phủ sẽ không xử lý.

 

Việc gửi song song hồ sơ giấy kèm hồ sơ, văn bản số hóa bắt đầu thực hiện từ ngày 15/12/2011.


Nguồn : http://www.mof.gov.vn
                                       ảnh : Internet

Comments