Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản được miễn thuế

đăng 00:05, 12 thg 4, 2012 bởi Nguyễn Đăng Phương
Theo quy định, trường hợp thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, nếu thỏa mãn điều kiện theo quy định thì được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Cục Thuế An Giang giải đáp vướng mắc của Công ty CP Chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Hòa Phát (Khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về việc xác định thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản như sau:

Điểm 6.1 và 6.2 Khoản 6, mục III, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính quy định các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm: Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường có thu nhập được miễn thuế phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, quyền sử dụng mặt nước, quyền thuê mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thuỷ sản.

- Thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản. Địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thuỷ sản theo quy định này là quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đơn vị hành chính cấp huyện) hoặc huyện giáp ranh nơi diễn ra hoạt động sản xuất.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường nếu thỏa mãn về điều kiện nêu trên thì thuộc diện miễn thuế TNCN.

Nguồn : http://baodientu.chinhphu.vn

Ảnh : Internet

 

Comments