Lấy ý kiến dự thảo ban hành quy chế phối hợp liên thông đầu tư - đất đai - xây dựng

đăng 00:51, 31 thg 12, 2012 bởi Nguyễn Đăng Phương

Sáng 28-12-2012, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội thảo lấy ý kiến dự thảo ban hành quy chế phối hợp và hoạt động của bộ phận "Một cửa liên thông" trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp và khu chế xuất. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Nguyễn Thanh Sơn, đại diện các sở, ngành, quận, huyện và các hiệp hội tham dự.

Cơ chế "Một cửa liên thông" là cơ chế giải quyết các thủ tục đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị đến khi bắt đầu triển khai thực hiện đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất thông qua đầu mối duy nhất là Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch TP Cần Thơ. Mọi nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong việc thẩm tra, giải quyết hồ sơ, trả kết quả hồ sơ cho nhà đầu tư do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch thực hiện, thông qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Trung tâm (Bộ phận Một cửa liên thông). Quy chế ban hành cụ thể quy trình xử lý công việc, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và "sơ đồ đường đi" của nhà đầu tư khi đến làm các thủ tục đầu tư tại TP Cần Thơ. Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp xoay quanh các vấn đề, như: nguồn nhân lực tại bộ phận "Một cửa liên thông" cần am tường chuyên môn để hướng dẫn cho nhà đầu tư thực hiện các thủ tục một cách nhanh, gọn, tránh làm mất thời gian của nhà đầu tư; có cơ chế giám sát toàn bộ quy trình thực hiện để khi có khó khăn, vướng mắc kịp thời phát hiện và xử lý; đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình "Một cửa liên thông" để quản lý và kiểm soát tốt hơn... Các ý kiến đóng góp được Sở Nội vụ ghi nhận và hoàn thiện dự thảo trình UBND thành phố xem xét.

Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho rằng: Thời gian qua, TP Cần Thơ luôn nỗ lực trong công tác cải cách hành chính. Qua lắng nghe ý kiến các doanh nghiệp, các nhà đầu tư còn phiền hà về việc thực hiện các hồ sơ; thủ tục xin đầu tư vào thành phố còn trì trệ, mất thời gian... Vì vậy, TP Cần Thơ quyết định cải cách, ban hành quy chế phối hợp liên thông trong đầu tư - đất đai - xây dựng. Với sự quyết tâm cao của UBND thành phố và các sở, ban, ngành, hy vọng rằng, qua thời gian ngắn quy trình sẽ đi vào quỹ đạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến với TP Cần Thơ. Các đơn vị, bộ phận được phân công cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình để thực hiện tốt. Đồng thời, các sở, ngành, đơn vị chuyên môn nghiên cứu tiếp tục có ý kiến đóng góp hoàn thiện quy chế…

 Nguồn : http://www.baocantho.com.vn

Comments