Chính phủ yêu cầu sớm ban hành Nghị định hướng dẫn về việc kéo dài thời gian sử dụng đất

đăng 18:51, 22 thg 7, 2013 bởi Nguyễn Đăng Phương
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Tài nguyên – Môi trường sớm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết 49/2013/QH13 về việc kéo dài thời gian sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân theo quy trình rút gọn.

Theo Nghị quyết 49, khi hết thời hạn sử dụng các loại đất trên, Nhà nước không điều chỉnh lại, các hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục sử dụng đất cho đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành và có hiệu lực. Khi đó thời hạn sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân áp dụng theo quy định của Luật Đất đai (sửa đổi). Bộ Tài nguyên – Môi trường phải báo cáo Chính phủ trước tháng 9/2013.

Nguồn : http://www.cand.com.vn

Comments