Cấp GCNQSDĐ theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg: Cần Thơ tiếp tục vượt lên

đăng 23:39, 23 thg 9, 2013 bởi Nguyễn Đăng Phương
Trong 7 tháng đầu năm 2013, TP.Cần Thơ đã tập trung thực hiện, nâng diện tích cấp GCNQSDĐ lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn lên đạt tỷ lệ 98,54% (vượt 13,54% so với chỉ tiêu chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường) và đứng thứ Nhì so với các tỉnh, thành cả nước. 

Trong tháng 8 và 15 ngày đầu tháng 9 thành phố tiếp tục nâng tỷ lệ tổng diện tích được cấp giấy trên địa bàn lên 98,75% (tương đương 136.166,715ha). Và hiện nay thành phố đang nỗ lực thực hiện, quyết tâm cấp thêm 3.000 giấy (tương được 479ha) để đạt tỷ lệ 99,06% tổng diện tích đất trên địa bàn được cấp GCNQSDĐ lần đầu - trước ngày 31/12/2013.

Huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc

Từ đầu năm 2013, Thành ủy Cần Thơ quán triệt đến các cấp ủy Đảng trực thuộc, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh công tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đến UBND tất cả 9 quận, huyện trên toàn địa bàn. Theo đó, quy định cụ thể thời gian hoàn thành; giao chỉ tiêu cấp GCNQSDĐ cho từng quận, huyện. Hướng dẫn trình tự, thủ tục, nghiệp vụ chuyên môn; quán triệt các quận, huyện phải phấn đấu đạt chỉ tiêu nhưng không vì chạy theo số lượng mà lập khống danh sách, làm sai lệch hồ sơ... đặc biệt lưu ý trách nhiệm của người đứng đầu chấp hành các qui định pháp luật trong công tác cấp GCNQSDĐ.

Theo qui định, ngày 25 hàng tháng UBND các quận, huyện phải báo cáo kết quả cấp GCNQSDĐ và vướng mắc, khó khăn, kiến nghị để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, kịp thời giải quyết. Hàng quý, UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp xuống các quận, huyện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn lập các thủ tục cấp GCNQSDĐ cho những thửa đất đủ điều kiện, còn trường hợp thửa đất không đủ điều kiện vì nhiều lý do, như: Chủ đất không có ở địa phương, tranh chấp, thừa kế, nằm trong dự án đã có quyết định quy hoạch thì, lập danh sách ghi rõ họ tên, số thửa, diện tích...có xác nhận của chính quyền cấp xã, huyện để Sở nghiên cứu, kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo giải quyết.

Giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ (Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Cần Thơ), Lê Văn Giao, cho biết: "Đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi thông báo, nếu lần hai mà không đến thì Sở sẽ báo cáo UBND thành phố biết để có biện pháp xử lý người đứng đầu tổ chức vì không nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương". Theo ông Giao, công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở được đẩy mạnh; chính sách cho ghi nợ tiền sử dụng đất, nợ lệ phí trước bạ, miễn thu lệ phí đo đạc, lệ phí cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân khi đến lập thủ tục để được cấp GCNQSDĐ lần đầu, đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Tại quận Cái Răng - đơn vị đang dẫn đầu toàn thành phố về tỷ lệ cấp GCNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân (đến ngày 25/7/2013, đạt 99,81% diện tích phải cấp), Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường - Nguyễn Trọng Quốc, cho biết nguyên nhân chủ yếu là Quận ủy, UBND quận đã kịp thời lập kế hoạch, chỉ đạo để tất cả các phường trên địa bàn, nhanh chóng tiến hành tổng hợp những trường hợp chưa cấp GCNQSDĐ lần đầu; yêu cầu hộ gia đình, cá nhân, xác định ranh mốc, chuyển về Phòng Tài nguyên và Môi trường cử cán bộ đến đo đạc, lập hồ sơ kỹ thuật để UBND phường xét duyệt, niêm yết công khai và sau đó chuyển về Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp GCNQSDĐ. "Đối với những hộ gia đình, cá nhân đang phát sinh tranh chấp ranh đất, do cầu toàn nên cơ quan có thẩm quyền thường chờ có kết luận giải quyết cuối cùng mới tiến hành cấp giấy mặc dù diện tích không tranh chấp, chưa được cấp GCNQSDĐ lớn hơn gấp hàng chục lần. Tuy nhiên, hiện nay những hộ gia đình, cá nhân này vẫn được cấp Giấy Chứng nhận phần đất không tranh chấp, còn phần đất đang tranh chấp, khi giải quyết xong sẽ điều chỉnh bổ sung..."- ông Quốc, nói.

Cũng như các quận huyện trên địa bàn thành phố, hiện tại quận Cái Răng còn 123 thửa đất (khoảng 3,7ha) chưa cấp được GCNQSDĐ, vì lý do nằm trong diện quy hoạch; đang tranh chấp hoặc thừa kế... nên quận sẽ tiếp tục rà soát, nếu có trường hợp nào đủ điều kiện thì cấp giấy, còn không sẽ lập danh sách báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để có hướng dẫn thực hiện.

 Tiếp tục giải quyết vướng mắc, khó khăn

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Cần Thơ - Nguyễn Văn Sử, tuy diện tích chưa cấp GCNQSDĐ lần đầu trên địa bàn chỉ còn 1,25%, nhưng lại thuộc những trường hợp rất phức tạp, liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất, chưa lập thủ tục thừa kế, chuyển nhượng bằng giấy tờ tay... "Từ nay đến ngày 30/9/2013, để đạt được mục tiêu nâng tỉ lệ cấp GCNQSDĐ lần đầu của toàn thành phố đạt 99% thì các cấp, các ngành phải tập trung nỗ lực, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện thủ tục cấp giấy của UBND xã, phường, thị trấn và Văn phòng ĐKQSDĐ, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ"- Ông Sử, nhấn mạnh.

Cũng theo Giám đốc Nguyễn Văn Sử, những trường hợp không xác định được đối tượng đăng ký cấp GCNQSDĐ là Trạm Y tế, UBND xã, phường, thị trấn thì cần có văn bản xác nhận của UBND cấp quận, huyện để xác định đối tượng đăng ký cấp Giấy Chứng nhận lần đầu. Những trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy thì lập biểu mẫu thống kê cụ thể để Sở tham mưu UBND thành phố trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Để giải quyết những vướng mắc, khó khăn, gần đây UBND TP.Cần Thơ cũng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cấp GCNQSDĐ theo tinh thần Chỉ thị 1474/CT-TTg và Nghị quyết số 30 của Quốc hội. Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - Đào Anh Dũng, chủ trì, chỉ đạo quyết liệt: "Các ngành, các cấp và chính quyền địa phương phải tích cực, khẩn trương và giải quyết dứt điểm những thửa đất tranh chấp hoặc những thửa đất chưa đủ điều kiện; tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc cấp GCNQSD tại các địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và giải quyết kiến nghị cho các quận, huyện".

Nguồn : www.monre.gov.vn

Comments