'Cấm đi ăn với chủ đầu tư có công trình sai phạm'

đăng 17:24, 2 thg 3, 2013 bởi Nguyễn Đăng Phương

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nếu nhận tiền, hiện vật (chưa tới mức xử lý hình sự), đi ăn uống hoặc tham gia các hoạt động khác theo lời mời của chủ đầu tư trong quá trình xử lý vi phạm xây dựng sẽ bị kỷ luật.


Đó là một nội dung trong Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức làm công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội vừa được Sở Nội vụ Hà Nội đưa ra xin ý kiến các cơ quan, ban ngành.

Dự thảo quy định rõ trách nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Cụ thể, các lãnh đạo này sẽ bị khiển trách với hành vi báo cáo nội dung không phản ánh đúng sự thật tình hình vi phạm quản lý trật tự xây dựng tại xã phường, thị trấn. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn không xử lý cán bộ, công chức dưới quyền làm công tác quản lý trật tự xây dựng bị xử lý trách nhiệm.

Đặc biệt nếu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn nếu nhận tiền, hiện vật (chưa tới mức xử lý hình sự), đi ăn uống hoặc tham gia các hoạt động khác theo lời mời của chủ đầu tư trong quá trình xử lý vi phạm pháp luật xây dựng sẽ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc hạ bậc lương.

Khi đã có hướng dẫn, chỉ đạo của Thanh tra xây dựng UBND quận, huyện, thị xã hoặc Thanh tra Sở Xây dựng cũng như cơ quan cấp trên về xử lý vi phạm đối với công trình xây dựng thuộc thẩm quyền mà Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã, phường, thị trấn không xử lý vi phạm buộc chủ đầu tư khắc phục hậu quả vi phạm hoặc chỉ ra văn bản xử lý hình thức (thực tế vi phạm vẫn tồn tại) cũng sẽ bị kỷ luật.

Trường hợp Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã, phường, thị trấn để xảy ra vi phạm xây dựng hậu quả nghiêm trọng thì bị tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm. 

Sau khi xác minh nếu hậu quả gây ra do nguyên nhân thiếu trách nhiệm, cố ý bao che thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm cụ thể theo kết luật của cơ quan có thẩm quyền, UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm kiến nghị bằng văn bản đối với Thường trực HĐND xã phường, thị trấn đưa ra hình thức miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm tại kỳ họp gần nhất.

Đối với Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã khi đã nhận được báo cáo từ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra xây dựng về vụ việc vi phạm mà không chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền sẽ bị kỷ luật với hình thức khiển trách. Nếu lợi dụng chức vụ được giao, cố ý bao che cho công trình vi phạm pháp luật xây dựng để xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra sẽ bị cách chức, hoặc buộc thôi việc.

Trong trường hợp để xảy ra tình trạng vi phạm xây dựng ở quy mô lớn do buông lỏng quản lý hoặc vi phạm gây ra hậu quả nghiêm trọng thì tùy theo từng tính chất, mức độ vi phạm, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã sẽ bị giáng chức, cách chức theo đúng quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về tình hình vi phạm theo thẩm quyền. Trong trường hợp không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao sẽ bị khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương. 

Nếu buông lỏng quản lý hoặc cấp phép xây dựng sai quy định gây hậu quả nghiêm trọng… thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu xử lý trách nhiệm theo các hình thức kỷ luật giáng chức, cách chức theo đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và các quy định hiện hành của Nhà nước.

 Nguồn : http://landtoday.net

Comments