Ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP

đăng 22:20, 3 thg 3, 2015 bởi Nguyễn Đăng Phương

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

Nội dung Thông tư quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển; việc sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi công ty, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp đã được Chính phủ giao trách nhiệm cho Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại Khoản 3 Điều 48 và Khoản 3 Điều 83 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thông tư này cũng quy định xử lý đối với một số trường hợp liên quan đến giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bản đồ địa chính, thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và giá đất nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong tổ chức triển khai thi hành Luật trong thời gian vừa qua.

Việc ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi Luật Đất đai để Luật đi vào cuộc sống.

Nguồn: http://www.monre.gov.vn/

Comments