Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan TN&MT các cấp

đăng 22:54, 15 thg 5, 2013 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 00:56, 8 thg 11, 2015 ]
Chiều 14/5, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TN&MT) tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về TN&MTthuộc UBND các cấp và các Chi cục trực thuộc Sở TN&MT. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội thảo còn có đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ, một số chuyên gia và đại diện Sở TN&MT các tỉnh phía Bắc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển cho biết: Ngày 4/3/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2013/NĐ-CP thay thế Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT. Theo đó, Nghị định số 21/2013/NĐ-CP đã có những điểm mới về chức năng, nhiệm vụ so với Nghị định số 25/2008/NĐ-CP.

Cụ thể, về vị trí chức năng, so với Nghị định số 25/2008/NĐ-CP Nghị định mới đã bổ sung thêm chức năng quản lý Nhà nước về biến đổi khí hậu. Như vậy Bộ TN&MT có chức năng quản lý Nhà nước trên 8 lĩnh vực: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo. Nhiệm vụ quyền hạn của Bộ TN&MT trên tất cả các lĩnh vực được phân định rõ và có quy định cụ thể.

Ngoài các nhiệm vụ mới theo Nghị định số 21/2013/NĐ-CP, rất nhiều văn bản mới được ban hành như: Luật Đa dạng sinh học, Luật Khoáng sản 2010, Luật Tài nguyên nước... Bên cạnh đó, Chính phủ đang xây dựng Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 13/2008/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển, để đáp ứng yêu cầu thực tế và bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, Bộ TN&MT đã chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc UBND các cấp.

Theo Vụ Tổ chức cán bộ, Thông tư hướng dẫn lần này có nhiều điểm mới. Đó là, về cơ cấu tổ chức, sẽ có các tổ chức hành chính được thành lập thống nhất cấp Sở gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Tổ chức – Pháp chế, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Chi cục Biển (nếu có biển) hoặc Chi cục Biển và Hải đảo (nếu có biển và đảo). Đối với cấp huyện, nhiệm vụ của Phòng TN&MT cũng được bổ sung thêm như có thẩm quyền tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố trên địa bàn... Đối với cán bộ tài nguyên môi trường cấp xã cũng đã có những quy định cụ thể và được bổ sung thêm một số nhiệm vụ quyền hạn nhất định và được khẳng định là công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã, tham mưu giúp UBND cấp xã thực hiện quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn.

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến đại biểu đến từ các Sở TN&MT đã đóng góp thảo luận sôi nổi xung quanh các vấn đề: Tổ chức bộ máy trực thuộc Sở TN&MT, Chi cục; nhiệm vụ quyền hạn của Sở TN&MT, Chi cục, Phòng TN&MT, công chức tài nguyên môi trường cấp xã.

Một số ý kiến cho rằng, dự thảo Thông tư chưa nói rõ chức năng tham mưu của Sở TN&MT đối với việc bồi thường, tái định cư trên địa bàn mà mới chỉ quy định việc tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất... Trong khi đó, ở địa phương, ”nóng” nhất hiện nay là công tác bồi thường, tái định cư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ý kiến khác cho rằng, ngành TN&MT chỉ nên tham gia vào việc đấu giá quyền sử dụng đất. Đối với các tổ chức trực thuộc Sở TN&MT, có ý kiến cho rằng nên tách Trung tâm Đo đạc bản đồ và Trung tâm Kỹ thuật địa chính trực thuộc Sở TN&MT mà không phải là trực thuộc Chi cục Quản lý đất đai như quy định trong Dự thảo Thông tư với lập luận cho rằng, hai Trung tâm này đã được thành lập từ lâu, có biên chế ổn định. Nếu thành lập trực thuộc Sở TN&MT thì sẽ có điều kiện tiếp tục nâng cấp và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức.

Một số ý kiến đại biểu cho rằng, nội dung hướng dẫn dự thảo Thông tư cần được rút ngắn, cô đọng, súc tích hơn, những nội dung đã có trong các Luật chuyên ngành thì không nên đưa vào hướng dẫn nữa.

 

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tạ Đình Thi cho biết, sau hội thảo này, Tổ biên tập sẽ tiếp thu, tập hợp các ý kiến đại biểu, chỉnh sửa bổ sung tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Thông tư. Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp; các Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc Bộ để hoàn thiện Thông tư trong thời gian sớm nhất, bảo đảm Thông tư sau khi được ban hành sẽ phù hợp với thực tiễn của các địa phương.

Nguồn : http://www.monre.gov.vn/

Comments