Tiếp tục hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung về hoạt động đo đạc và bản đồ

đăng 00:56, 7 thg 11, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 00:56, 7 thg 11, 2011 ]
Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức phát biểu chỉ đạo

Ngày 3/11, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/1/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ. Tham dự cuộc họp có thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Bản đồ - Tổng cục Tham mưu.

Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cho biết: Qua gần 10 năm thực hiện, các chính sách quản lý của Nghị định 12 đang bộc lộ dần những hạn chế, bất cập. Một số chính sách không còn phù hợp với yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Vì thế đã có tình trạng đo đạc trùng lặp, dư thừa, gây lãng phí ngân sách Nhà nước trong khi cơ quan quản lý không có đủ cơ chế, chế tài để giám sát, ngăn chặn. Thực tế ấy đòi hỏi phải hoàn thiện các chính sách quản lý phù hợp với giai đoạn mới trên cơ sở kế thừa, tiếp thu một cách chọn lọc những mặt tích cực đồng thời sửa chữa những bất cập, hạn chế của chính sách hiện hành, bổ sung những chính sách còn thiếu so với yêu cầu thực tiễn quản lý ngành.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12 gồm có 4 chương và 32 điều giảm 1 chương và 2 điều so với Nghị định số 12 (5 chương và 34 điều). So với Nghị định 12 trước đây, dự thảo Nghị định lần này đã bổ sung thêm nhiều quy định mới phù hợp thực tiễn hoạt động đo đạc và bản đồ hiện nay. Đó là, bổ sung quy định về cập nhật các sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản; chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ; xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ bắt đầu từ khâu lập dự án; quy định trách nhiệm phối hợp của Bộ TN&MT với các Bộ, ngành trong việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về đo đạc và bản đồ chuyên ngành; quản lý chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ… Trong đó, cấp chứng chỉ hành nghề là điểm mới hoàn toàn được đưa vào dự thảo Nghị định. Tại cuộc họp, đa số các ý kiến đều tán thành với chính sách mới này và cho rằng đây sẽ là quy định cần thiết góp phần vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ. Tuy nhiên, các đại biểu đều cho rằng, khi Nghị định đã quy định về việc cấp chứng chỉ thì không nên quy định việc cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ. “Đề nghị làm rõ mục đích của việc cấp chứng chỉ hành nghề và quyền lợi của người được cấp chứng chỉ hành nghề”, ông Lê Minh Tâm, nguyên Phó Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đề xuất.

Đa số các đại biểu đã nhất trí với cấu trúc chung của Nghị định. Các đại biểu còn tập trung góp ý về mục tiêu, phạm vi điều chỉnh, điều kiện của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ, việc thành lập bản đồ chuyên ngành, bảo vệ công trình xây dựng đo đạc và bản đồ… Một số ý kiến cũng cho rằng, không nên quy định về việc xử lý vi phạm vào trong Nghị định sửa đổi, bổ sung vì hiện nay Chính phủ đã có Nghị định xử phạt hành chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức đề nghị Ban soạn thảo, Tổ biên tập cần tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp này để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Nghị định trình Bộ TN&MT, trình Chính phủ vào tháng 12 tới.

Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam Nguyễn Tuấn Hùng báo cáo

 Nguồn : http://www.monre.gov.vn

Comments