Thực hiện một cấp trong việc đăng ký quyền sử dụng đất

đăng 18:05, 8 thg 7, 2012 bởi Nguyễn Đăng Phương
Ảnh: Internet

Ông Lê Viết Hưng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết: Đến ngày 1/8, các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh sẽ chính thức chuyển giao thành các chi nhánh Văn phòng Đăng ký QSDĐ trực thuộc Sở. Mục đích của việc chuyển đổi này nhằm kiện toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký QSDĐ thành một cấp, khắc phục hạn chế trong quá trình xin cấp mới hoặc chuyển đổi QSDĐ.

Theo Quyết định 447 của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/4/2012, Đồng Nai được chọn làm thí điểm Văn phòng Đăng ký một cấp là Văn phòng Đăng ký cấp tỉnh, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và có chi nhánh trực thuộc được bố trí theo địa bàn. Theo đó, mỗi chi nhánh phụ trách một huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh. Các chi nhánh được thành lập trên cơ sở chuyển nguyên trạng từ Văn phòng Đăng ký trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường của thành phố, thị xã và huyện. Đề án này sẽ được thực hiện thí điểm đến hết năm 2013.

Được biết, trước đó, đề án này đã được UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức cuộc họp lấy ý kiến với một số Sở, ngành, địa phương và đã thống nhất phương án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 Nguồn : http://www.monre.gov.vn

Comments