Sửa Luật Đất đai: Dành 2 tháng lấy ý kiến nhân dân

đăng 20:32, 24 thg 12, 2012 bởi Nguyễn Đăng Phương

Từ tháng 2/2013, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được đưa ra lấy ý kiến nhân dân trước khi trình Quốc hội thông qua... Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong hai tháng, từ khoảng tháng 2 đến 4/2013. Sẽ có nhiều hình thức thích hợp, thuận lợi để người dân tham gia góp ý. Đóng góp của nhân dân sẽ được tập hợp, tổng hợp và tiếp thu, giải trình nghiêm túc.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉnh sửa tiếp dự án luật cụ thể hơn, nhất là về những vấn đề lớn, sau đó Thường vụ Quốc hội sẽ bố trí thêm một phiên nữa với thời gian ít nhất một ngày để thảo luận kỹ hơn. Sau đó dự án luật mới được đưa ra lấy ý kiến toàn dân.

Tập hợp, tiếp thu ý kiến nhân xong, Chính phủ sẽ chỉnh lý một lần nữa, sau đó lại trình Thường vụ xem xét để trình Quốc hội thông qua vào tháng 5 năm sau.  Nhưng nếu ở kỳ họp này  Quốc hội thuận thì thông qua, không thuận thì đề nghị Quốc hội tiếp tục bàn đến kỳ họp tháng 10 sẽ xem xét tiếp, Chủ tịch nói.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho rằng, nếu nâng Luật Đất đai thành bộ luật thì hoàn chỉnh hơn nhưng cần thêm thời gian nhất định, còn thời hạn tháng 6 năm tới trình thì rất khó.

 Nguồn : http://www.monre.gov.vn

Comments