Phòng chống tham nhũng về tài nguyên đất đai, khoáng sản - Giải bài toán thể chế, chính sách

đăng 06:02, 17 thg 11, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 06:21, 17 thg 11, 2011 ]
Tháo gỡ từng bước các vướng mắc bằng cơ chế chính sách là một giải pháp mà Bộ TN&MT đã và đang thực hiện để phòng chống tham nhũng trong hai lĩnh vực "nóng" của ngành: Quản lý đất đai và khoáng sản.

Báo cáo về thực trạng và nguy cơ tham nhũng trong lĩnh vực đất đai của Bộ TN&MT đã chỉ ra những khâu xuất hiện hành vi tham nhũng nhiều nhất đó là: Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường giải phóng mặt bằng; định giá đất…

Nguyên nhân là do hệ thống văn bản pháp luật đất đai có nhiều điểm chưa thống nhất, còn chồng chéo, tạo kẽ hở. Bên cạnh đó do hệ thống hồ sơ địa chính chưa hoàn chỉnh, đồng bộ, thiếu dữ liệu quản lý thông tin tới từng thửa đất. Đây cũng là kẽ hở để cán bộ cấp cơ sở lợi dụng nhũng nhiễu khi làm thủ tục cấp giấy, xác nhận thời điểm sử dụng đất, lập hồ sơ khi thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để tham nhũng…

Nắm được điểm nút là cơ chế chính sách, Bộ TN&MT đã tháo từ nút thắt này. Tại buổi Hội thảo trước Đối thoại về phòng chống tham nhũng (PCTN) lần thứ 10 mới đây, Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết, Bộ TN&MT đã ban hành một số Thông tư quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai; đánh giá thi hành Luật Đất đai năm 2003; tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các tổ chức sử dụng đất tại các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Đà Nẵng và Khánh Hòa. Kết quả đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi 30.000 m2 đất đô thị, 450 ha đất rừng tự nhiên tại tỉnh Quảng Ninh và đề nghị thu hồi 17.900 m2 đất sản xuất kinh doanh tại tỉnh Khánh Hòa.

Đối với lĩnh vực khoáng sản, trong kỳ đối thoại lần thứ 9, 8 tồn tại có thể dẫn đến tham nhũng đã được Bộ TN&MT thẳng thắn nêu ra, trong đó chủ yếu là do luật pháp về khoáng sản không còn phù hợp.

Đó là, chưa có Chiến lược phát triển ngành khai khoáng; phân cấp thẩm quyền cấp phép chưa hợp lý; nhiều quy hoạch không còn phù hợp; dự án chế biến sâu, sử dụng công nghệ cao chưa nhiều; thất thoát nguồn thu vì chưa thu phí chuyển nhượng quyền khai thác; thanh tra chưa đủ mạnh, thủ tục rườm rà…

Những hạn chế này đã dần được giải quyết trong Luật Khoáng sản 2010 có hiệu lực thi hành từ 1/7 vừa qua cùng những văn bản Luật đang được Bộ TN&MT hoàn chỉnh. Điểm mới nổi bật của Luật này là thể chế hóa quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Việc này tạo công bằng cho các doanh nghiệp, chọn được nhà đầu tư cho năng lực và quan trọng hơn Nhà nước thu được nguồn thu thích đáng từ tài nguyên.

Bên cạnh đó, Bộ đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra. Trong đợt thanh tra hoạt động khai thác titan tại 4 tỉnh miền Trung, từ đó kiến nghị thu hồi 12 giấy phép khai thác titan không đúng quy định tại Bình Định; xử phạt vi phạm hành chính đối với 10/17 đơn vị được thanh tra với tổng số tiền 559 triệu đồng. Bộ cũng tiến hành thanh tra tại các địa phương có hoạt động khoáng sản như Phú Thọ, Thái Nguyên, Lào Cai, Bắc Kạn và hiện đang thanh kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên toàn quốc.

Những nỗ lực giải quyết các điểm thắt về chính sách đang góp phần đẩy lùi vấn nạn tham nhũng trong quản lý đất đai và khoáng sản.

Nguồn : http://www.monre.gov.vn

 Ảnh : http://tuanvietnam.vietnamnet.vn

Comments