Những bài học hay để chuẩn hóa hệ thống quản lý đất đai

đăng 21:37, 9 thg 2, 2012 bởi Nguyễn Đăng Phương
vlap_nh_1.jpgViệc thực hiện Dự án Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) trong 3 năm qua đã giúp chúng ta đổi mới cách nhìn từ chú trọng công tác quản lý sang thực hiện đồng bộ giữa quản lý Nhà nước với thực hiện quyền của người sử dụng đất. Những bài học từ dự án này có thể là kinh nghiệm quý cho nhiều địa phương trong “chuẩn hóa” hệ thống quản lý đất đai.

Cam kết cấp lãnh đạo – yếu tố xây dựng lòng tin

Dự án VLAP đi thẳng vào vấn đề đo đạc và cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, bởi dự án đã nhận thấy nhu cầu về đăng ký đất đai khá cao và đang tăng lên. Người dân có xu hướng chuyển đổi hồ sơ sử dụng đất không chính thức sang chính thức. Bởi Giấy Chứng nhận chính thức được nhìn nhận như một văn bản bảo đảm về mặt pháp lý, cho phép người sử dụng có thể tiếp cận các khoản vay tín dụng cũng như được đền bù tốt hơn nếu Nhà nước thu hồi đất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, người dân vẫn giao dịch đất đai không chính thức bởi họ chưa tìm được kênh tiếp cận đáng tin cậy hoặc ngại một quy trình lòng vòng, dễ phát sinh tiêu cực.

Vấn đề mấu chốt mà dự án VLAP từng bước giải quyết đó là xây dựng lòng tin của người dân, sự bền vững của hệ thống quản lý đất đai, xuất phát từ việc minh bạch, rõ ràng các thủ tục giấy tờ.

Theo các chuyên gia, sự quyết liệt trong lãnh đạo và các cam kết mạnh mẽ từ chính quyền các cấp sẽ tạo cho người dân sự tin tưởng để cùng thực hiện các việc đo đạc cũng như tiến hành thủ tục cấp Giấy Chứng nhận.

Vĩnh Long được xem là điểm sáng của Dự án này cũng có được thành công nhờ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt. Theo ông Roãn Ngọc Chiến, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh, nhận thức rõ VLAP là dự án sử dụng vốn vay nước ngoài nên UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo dự án tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo tích cực các công việc nhằm đẩy nhanh tiến độ. Các huyện ủy, UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo và phân công cụ thể UBND xã, các ban ngành, đoàn thể huy động lực lượng phối hợp triển khai. Việc kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết khó khăn cũng được thực hiện kịp thời, chủ động gỡ vướng.

Tăng cường thông tin cho người dân

Khảo sát thực tế cho thấy, từ khi dự án VLAP được thực hiện, sự tham gia của người dân vào quá trình đo đạc đất đai, lập bản đồ và đăng ký đất đai tích cực hơn. Có được kết quả này là nhờ vào việc cung cấp thông tin cho người dân một cách cởi mở, rộng rãi. Bên cạnh công khai thông tin, người dân được tham gia các cuộc họp, góp ý kiến trong quá trình đo đạc, đăng ký đất đai... Chính các hoạt động cộng đồng đã củng cố lòng tin của người dân. Đặc biệt, liên quan đến đất đai, cần thiết phải phổ biến thông tin để giảm bớt lo ngại của người dân về bị chiếm đoạt.

Tới đây, Dự án sẽ tích cực thực hiện các biện pháp phổ biến thông tin về đăng ký đất đai và các dịch vụ đất đai, thông qua những tài liệu bằng ngôn ngữ đơn giản, hoặc các áp phích lớn.  Quy trình thủ tục Đăng ký đất đai sẽ được công bố tại các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và phổ biến chi tiết cho các cơ quan tại địa phương.

Chủ động từ địa phương

Đây là nhân tố quan trọng để duy trì nhịp độ công việc, thiết lập nền tảng vững chắc tại địa phương, kể cả khi dự án đã kết thúc. Tuy nhiên, tồn tại hiện này là các tỉnh chưa đủ năng lực để hoàn toàn chủ động mà vẫn có xu hướng chờ hướng dẫn từ Trung ương.

Trong thời gian tới, dự án sẽ thí điểm mô hình nhóm hỗ trợ địa phương, để nâng cao năng lực địa phương đồng thời theo dõi và nhân rộng mô hình này. Nhóm sẽ như một kênh thông tin với cộng đồng, tạo ra môi trường làm việc hiệu quả.

Nguồn : http://www.gdla.gov.vn

Comments