Kiên quyết thu hồi đất công lãng phí

đăng 02:16, 23 thg 9, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 02:20, 23 thg 9, 2011 ]

Theo Chỉ thị 134 của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất về Bộ TN&MT trước 30/10/2011 để Bộ tổng hợp kết quả kiểm tra xử lý và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 30/12/ 2011.

Tuy nhiên đến nay Bộ mới nhận được báo cáo của 46 tỉnh trong đó 6 tỉnh chưa có kết quả kiểm tra xử lý chi tiết. Theo lãnh đạo BộTN&MT, các địa phương triển khai còn chậm, chưa đảm bảo thời gian và tiến độ yêu cầu.

Chỉ thị 134 ngày 20/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung kiểm tra cụ thể các trường hợp vi phạm và phân loại để có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất. Đồng thời rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của các tổ chức kinh tế; truy thu tiền thuê đất nộp vào ngân sách Nhà nước.

Bộ TN&MT, Tổng cục Quản lý đất đai đã kịp thời ra các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn  các Bộ ngành và địa phương tổ chức thực hiện; kiểm tra, đôn đốc tiến độ kiểm tra, xử lý vi phạm trọng tâm, trọng điểm. Kết quả thanh tra hai năm 2010, 2011 đã thống nhất việc xử lý thu hồi đất đối với một số tổ chức vi phạm theo quy định của pháp luật đất đai ở TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng được dư luận quan tâm, đồng tình ủng hộ. Song đến nay còn 17 tỉnh, thành phố chưa gửi báo cáo.

Những kết quả mới nhất

Theo Bộ TN&MT, tổng hợp báo cáo kết quả xử lý diện tích đất vi phạm của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ 40 tỉnh, thành, tổng số tổ chức sử dụng đất có sai phạm là 3.159 tổ chức, tổng diện tích đất vi phạm là trên 26.937,151ha. Trong đó, đã xử lý 816 tổ chức (đạt 25,83%); diện tích đất đã xử lý là 6.159,360ha (đạt 23%).

Trong số các nhóm tổ chức vi phạm, đông nhất là các tổ chức kinh tế với 1.633 tổ chức, tổng diện tích  vi phạm hơn 11.768 ha, sau đó tới các tổ chức sự nghiệp công, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức Chính trị. Ít nhất là các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội với 10 tổ chức vi phạm, tổng diện tích hơn 42 ha.

Số tiền các tổ chức chưa nộp là 6.146.086.200 đồng tại Thái Nguyên, An Giang, Phú Thọ, Điện Biên và Bến Tre. Số tiền thuê đất các tổ chức chưa nộp là 5.017.320.200 đồng tại Nam Định, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Quảng Nam và Hà Nam. Số tiền các tổ chức cho thuê đất, chuyển nhượng đất trái pháp luật cần xử lý là 773.945.000 tại các tỉnh Nam Định, Thái Bình và Điện Biên. Trong đó đã thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền sử dụng đất là 2.326.020.000 tại Bến Tre, số tiền thuê đất là 1.033.363.000 đồng tại Thái Nguyên, số tiền xử phạt hành chính là 502.273.230 đồng tại các tỉnh Lâm Đồng, Thái Bình, Nghệ An, Bình Phước, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Giang, Nam Định và Quảng Bình.

Các địa phương còn vướng khó khăn ?

Tiến độ thực hiện Chỉ thị 134 tại các địa phương còn chậm ngoài lý do khách quan thuộc về những tổ chức đang nắm giữ sử dụng đất không đúng mục đích, không thể không nói đến một số nguyên nhân chủ quan. Đó là Bộ Tài chính chậm ban hành Văn bản hướng dẫn nên đầu năm 2011 một số địa phương mới được phân bổ một phần kinh phí thực hiện, báo cáo chỉ là kết quả bước đầu thực hiện.

Trao đổi với Báo TN&MT ngày 19/9, Phó Chánh phụ trách Thanh tra Tổng cục Quản lý đất đai Phạm Đình Thi cho biết, một số địa phương còn "vướng" thủ tục xử lý tài sản và giá trị đầu tư còn lại trên diện tích thu hồi đất. Về nguyên tắc, muốn thu hồi đất các địa phương và Sở ngành chức năng phải lập phương án bồi thường đối với phần tài sản và giá trị đầu tư trên đất. Đây là công việc không đơn giản nếu không muốn nói là khó khăn phức tạp, đòi hỏi các Bộ chức năng cần có chỉ đạo giải quyết cụ thể.

Tổng cục Quản lý đất đai đã đề nghị Bộ TN&MT có Văn bản trình Chính phủ xin gia hạn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 134 đến tháng 12/2012. Đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh thành tập trung quyết liệt xử lý dứt điểm, đúng pháp luật đối với các tổ chức vi phạm.

 

Nguồn : http://www.monre.gov.vn

Comments