Hỗ trợ hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai

đăng 06:15, 17 thg 11, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 06:28, 17 thg 11, 2011 ]

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án "Chương trình viện trợ New Zealand (NZAP) hỗ trợ triển khai Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ" trị giá 5 triệu USD.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện các thủ tục ký tiếp nhận khoản viện trợ nêu trên.

Bộ TN&MT thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; đồng thời khẩn trương chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án "Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam - VLAP".

Dự án "Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam" được thí điểm ở 9 tỉnh nhằm xây dựng hệ thống đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo phương thức hiện đại nhằm cải cách thủ tục hành chính trong quản lý, tạo điều kiện dễ dàng tiếp cận quỹ đất và công khai hóa thông tin về đất đai.

Dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản, triển khai tại các tỉnh được lựa chọn việc đo đạc lập bản đồ địa chính, lập sổ sách địa chính dưới dạng cơ sở dữ liệu và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn thiện hệ thống đăng ký đất đai và hệ thống thủ tục hành chính trong quản lý đất đai; tăng cường tính công khai và minh bạch trong quản lý hướng tới việc tạo thuận lợi trong tiếp cận quỹ đất thông qua dịch vụ thông tin đất đai đối với mọi đối tượng.

9 tỉnh được lựa chọn tham gia dự án được chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 3 tỉnh liền kề, gồm: Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long; Khánh Hòa, Bình Định và Quảng Ngãi thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ; Thái Bình, Hưng Yên và Hà Nội thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng.

 Nguồn : http://www.monre.gov.vn

Ảnh : http://namkyqn.com

Comments