Hội nghị Rà soát tiến độ và tái cấu trúc dự án VLAP: Rà soát năng lực nhà thầu, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ

đăng 00:35, 23 thg 11, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển (bên trái) tại Hội nghị
Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển với Ban Quản lý Dự án Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) cấp Trung ương và địa phương tại Hội nghị Rà soát tiến độ và tái cấu trúc dự án VLAP sáng 23/11, tại Hà Nội. Cùng dự có đại diện Ngân hàng Thế giới và đại diện Ban Quản lý dự án cấp TƯ cùng 9 tỉnh tham gian dự án này.

    Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho rằng, tiến độ thực hiện dự án cũng như tình hình giải ngân của dự án VLAP còn chậm so với kế hoạch đề ra, chính vì vậy, thời gian tới, các đơn vị cần tập trung giải quyết sớm các vấn đề vướng mắc về thủ tục hành chính với ngân hàng thế giới, rà soát năng lực của các nhà thầu tham gia đo đạc cũng như cung cấp gói thiết bị tại địa phương. Nếu nhà thầu nào không đủ năng lực tài chính, dự án chậm so với tiến độ đã cam kết ở 3 gói thầu trở lên có thể cắt hợp đồng và tìm kiếm nhà thầu phù hợp hơn, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đã đề ra vào cuối năm 2011. 

    Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển chỉ đạo việc tái cơ cấu dự án VLAP sẽ theo hướng thực hiện khoản kinh phí còn lại cho lĩnh vực cung cấp trang thiết bị đồng bộ và chuyển giao công nghệ cho các tỉnh đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu hoặc hoàn thiện mô hình thí điểm tại một tỉnh, một huyện nhất định. Cần xem xét lại nội dung, thiết bị và nguồn nhân lực cho mô hình quản lý đất đai hiện đại với việc chỉ xây dựng một loại cơ sở dữ liệu được liên thông từ TƯ tới tỉnh, huyện, xã, phường. Tỉnh nào đã thực hiện tốt, sẽ tiếp tục đầu tư làm tiếp, các tỉnh có tiến độ chậm, chất lượng không cao sẽ cắt nguồn kinh phí thực hiện. Thứ trưởng nhấn mạnh, tỉnh nào làm xong phải đưa vào sử dụng ngay để kiểm nghiệm thực tế, đánh giá kết quả, khả năng bảo mật cũng như chất lượng phục vụ, rút kinh nghiệm cho việc triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. 

        Việc cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai thường xuyên và cung cấp dịch vụ này cho các tầng lớp nhân dân phải là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Khi đi vào hoạt động sẽ có cơ chế chính sách rõ ràng như thu phí của các tổ chức, cá nhân muốn in, sao, đóng dấu phục vụ cho mục đích kinh doanh…Hiện nay, dự án VLAP đã có được một số kết quả, có tỉnh đã triển khai tốt việc thực hiện được việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất theo hướng hiện đại đúng tiến độ như Vĩnh Long, Tiền Giang, vì vậy Dự án cũng cần dành khoản kinh phí nhất định cho việc tuyên truyền, quảng bá kết quả này.

        Được biết, đến 30 tháng 10/2011, 9 tỉnh, thành phố thuộc Dự án VLAP đã trao được tổng số 63 hợp đồng dịch vụ kỹ thuật cho các gói thầu ký thuật đang được triển khai; đo đạc và lập bản đồ địa chính cho 393,961ha (đạt 94,95% so với hợp đồng đã ký). Tổng số hồ sơ đã được lập theo thửa đất là 1.333.495 hồ sơ (đạt 64,08%). Đã xét duyệt là 1.137.421 hồ sơ đạt 85,30% số lượng hồ sơ đã lập. Tổng số Giấy Chứng nhận QSDĐ đã in là 670.371 trong đó đã trao cho người sử dụng đất 314.510 Giấy Chứng nhận QSDĐ, đạt 62,30%.
Comments