Giản tiện thủ tục hành chính liên quan đến đất đai cho doanh nghiệp

đăng 18:28, 26 thg 6, 2016 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 19:40, 26 thg 6, 2016 ]

Sắp tới, Bộ TN&MT và Bộ Tài chính sẽ ban hành thông tư liên tịch quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ giữa cơ quan tài nguyên - môi trường, thuế và tài chính trong xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình luân chuyển hồ sơ giữa văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan thuế, nhằm rút ngắn thời gian, bảo đảm sự minh bạch trong xác định nghĩa vụ tài chính, cũng như trách nhiệm của từng đối tượng có liên quan.

Giản tiện thủ tục hành chính liên quan đến đất đai cho doanh nghiệp

Sau đó, Bộ Tài chính cùng với các Bộ, ngành hữu quan nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung hàng loạt nghị định liên quan đến đất đai, nhằm đơn giản hóa thủ tục, loại bớt những thủ tục không cần thiết để giảm thiểu chi phí về thời gian, công sức và tiền bạc cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi tiếp cận với đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh. Đây là một trong những chính sách, giải pháp giảm đáng kể chi phí cho doanh nghiệp khi tiếp cận với đất đai.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được tạo thuận lợi khi Bộ Tài chính sẽ kiến nghị Chính phủ kéo dài thời gian nộp tiền sử dụng đất lên 90 ngày.

Hiện tại, doanh nghiệp phải nộp tiền sử dụng đất một lần trong vòng 30 ngày (kể từ ngày đấu giá thành công, nhận chuyền nhượng, chuyển đổi…), khiến doanh nghiệp sử dụng nhiều đất đai, đất đai có giá trị cao bị áp lực rất lớn trong việc chuẩn bị nguồn tài chính.

Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước cũng sẽ được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung để đưa ra mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước phù hợp, giúp doanh nghiệp bớt gánh nặng.

Nguồn: http://www.monre.gov.vn/

Comments