Đẩy mạnh thực hiện công khai các tổ chức vi phạm pháp luật đất đai và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân

đăng 07:26, 7 thg 8, 2016 bởi Nguyễn Đăng Phương

Ngày 02/8, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ TN&MT đã có Công văn số 1446/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ gửi Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị thực hiện rà soát, công khai các tổ chức sử dụng đất đang có vi phạm pháp luật đất đai và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về vi phạm pháp luật đất đai.

Công văn cho biết, trong thời gian qua nhiều tỉnh, thành phố còn chưa thực hiện nghiêm túc việc báo cáo về các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT; cũng như việc thành lập và xử lý thông tin tiếp nhận qua đường dây nóng còn chậm và hiệu quả không cao. Vì vậy, Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở TN&MT các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc một số nội dung:

Một là, rà soát, đăng công khai các tổ chức sử dụng đất đang có vi phạm pháp luật đất đai mà chưa xử lý xong vi phạm trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, thành phố và Sở TN&MT, đồng thời gửi Tổng cục Quản lý Đất đai để tổng hợp, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT.

Hai là, báo cáo việc thành lập, công bố đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của người dân về các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai và tình trạng nhũng nhiễu trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Về nội dung này, yêu cầu báo cáo về Tổng cục Quản lý đất đai  định kỳ 6 tháng một lần kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của địa phương.

Đặc biệt, đối với các địa phương đã thiết lập đường dây nóng mà chưa nhận được thông tin phản ánh nào, cũng cần phải rà soát, đánh giá lại việc tổ chức thực hiện, nhất là việc công bố công khai đường dây nóng và việc tổ chức xử lý thông tin phản ánh để chấn chỉnh kịp thời; trong trường hợp cần thiết thì công bố lại đường dây nóng trên các phương tiện thông đại chúng để người dân biết và phản ánh.

Tải chi tiết nội dung văn bản tại đây.

Nguồn: http://www.monre.gov.vn/

Comments