Đất sử dụng sai mục đích, đất lấn chiếm… phải chịu thuế cao!

đăng 01:52, 28 thg 2, 2012 bởi Nguyễn Đăng Phương

Đó là một trong những điểm mới của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (được Quốc hội ban hành ngày 17-6-2010) có hiệu lực từ ngày 1-1-2012, thay cho Pháp lệnh Thuế nhà đất hiện hành.

 Theo quy định của luật này thì các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp bao gồm: đất ở; đất xây dựng KCN; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở SX-KD; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm phải thực hiện đăng ký, kê khai, tính và nộp thuế. Căn cứ tính thuế là giá tính thuế và thuế suất. Giá tính thuế = diện tích đất tính thuế nhân (X) với giá 1m2 đất. Về thuế suất, có ba bậc để tính thuế là: bậc 1, mức 0,03% áp dụng cho diện tích trong hạn mức (mức giao đất theo quy định của UBND tỉnh, TP trực thuộc T.Ư); bậc 2, mức 0,07% và bậc 3 là mức 0,15%.

Các loại đất phải chịu thuế cao

Đối với đất sử dụng vượt hạn mức, đất sử dụng không đúng mục đích và đất lấn chiếm, trường hợp sử dụng các loại đất nêu trên sẽ phải nộp thuế cao hơn. Cụ thể, đối với phần diện tích vượt không quá ba lần hạn mức sẽ phải áp dụng mức thuế suất là 0,07% (gấp hai lần mức thuế suất đối với phần diện tích trong hạn mức); đối với phần diện tích vượt trên ba lần hạn mức sẽ phải áp dụng mức thuế suất là 0,15% (gấp năm lần mức thuế suất đối với phần diện tích trong hạn mức).

Các tổ chức, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp đều phải nộp thuế.

Đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định sẽ phải áp dụng mức thuế suất là 0,15% (gấp năm lần mức thuế suất cơ bản). Đất lấn chiếm sẽ phải áp dụng mức thuế suất là 0,2% (gấp gần bảy lần mức thuế suất cơ bản).

Giá đất tính thuế ổn định trong 5 năm

Giá của 1m2 đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng của thửa đất tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm kể từ ngày 1-1-2012. Trường hợp trong chu kỳ ổn định có sự thay đổi người nộp thuế hoặc phát sinh các yếu tố dẫn đến thay đổi giá của 1m2 đất tính thuế thì không phải xác định lại giá của 1m2 đất tính thuế cho thời gian còn lại của chu kỳ.

Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp hoặc từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp sang đất ở trong chu kỳ ổn định thì giá của 1m2 đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm được giao đất, cho thuê đất hoặc thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất và được ổn định trong thời gian còn lại của chu kỳ.

Các trường hợp được miễn giảm thuế

Trường hợp được miễn thuế, giảm thuế bao gồm: đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn; đất của DN sử dụng trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh; đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; đất xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, cơ sở nuôi dưỡng người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi; cơ sở chữa bệnh xã hội; đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 19-8-1945; thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh hùng LLVT nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ được hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà hoàn cảnh gia đình khó khăn; đất ở trong hạn mức của hộ nghèo theo quy định của Chính phủ; hộ gia đình, cá nhân trong năm bị thu hồi đất ở theo quy hoạch, kế hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được miễn thuế trong năm thực tế có thu hồi đối với đất tại nơi bị thu hồi và đất tại nơi ở mới; đất có nhà vườn được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận là di tích lịch sử - văn hóa; người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất trên 50% giá tính thuế.

Giảm 50% số thuế phải nộp cho các trường hợp như: đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH  khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20 - 50% số lao động là thương binh, bệnh binh; đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn; đất ở trong hạn mức của thương binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sĩ không được hưởng trợ cấp hàng tháng; người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị  thiệt hại về đất và nhà từ trên 20 - 50% giá tính thuế.

Nguồn : http://www.gdla.gov.vn

Comments