Cấp Giấy chứng nhận nhà, đất: Vẫn chậm!

đăng 20:01, 5 thg 8, 2012 bởi Nguyễn Đăng Phương
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại Hôi nghị

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển đã thẳng thắn nhìn nhận thực trạng này tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 30/2012/ QH13 của Quốc hội về cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đất (GCN) vào ngày 3/8, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, việc tổ chức, triển khai việc cấp GCN trong những năm qua ở các địa phương đã có những chuyển biến tích cực, kinh phí thực hiện đã được đầu tư nhiều hơn so với những năm trước, tuy nhiên tiến độ cấp GCN vẫn còn chậm do nhiều nguyên nhân như thể chế, tài chính....

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Văn Lịch cho biết, tính tới ngày 30/6/2012 cả nước đã cấp 35.857.594 GCN các loại với tổng diện tích 20.458.864 ha. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp là 16.484.543 giấy với diện tích cấp 8.325.947 ha đạt 85,5%; Đất lâm nghiệp là 2.629.232 giấy với diện tích cấp 10.475.880 ha đạt 87,1%; Đất nuôi trồng thủy sản cấp 1.069.261 giấy với diện tích 579.562 ha đạt 83,8%; Đất ở nông thôn cấp 11.810.568 giấy với diện tích 471.396 ha đạt 85,8%; Đất ở đô thị là 3.685.260 giấy với diện tích 83.109 ha đạt 63,5%; Đất chuyên dùng là 159.583 giấy với diện tích 484.536 ha đạt 62,8%; Đất cơ sở tôn giáo là 19.748 với diện tích 11.430 ha đạt 83,4%.

Theo kết quả cấp GCN theo NĐ 88/2009/ NĐ-CP, đến nay cả nước đã cấp được 3.841.000 GCN với tổng diện tích 1.659.400 ha, trong đó có 538.370 GCN có tài sản gắn với đất. Các tỉnh cấp được nhiều GCN trong 2 năm qua điển hình như: TP. HCM là 380.000 giấy, Vĩnh Long 223.000 giấy, Hà nội, 132.000 giấy…

Theo ông Lê Văn Lịch, phần lớn các trường hợp chậm cấp GCN là do không có giấy tờ hợp lệ, nguồn gốc sử dụng đất phức tạp hoặc đang tranh chấp, vi phạm pháp luật đất đai, pháp luật xây dựng chưa thể giải quyết trong thời gian ngắn. Hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp ở hầu hết các địa phương còn thiếu cán bộ chuyên môn so với yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, kinh phí đầu tư thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCN, xây dựng hồ sơ địa chính ở các địa phương còn hạn chế như: Trong 3 năm từ 2009 – 2011 các địa phương chỉ bố chí khoảng 3% tiền sử dụng đất thu được…

Toàn cảnh Hội nghị


Comments