Bên cạnh những thành tựu to lớn, hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai ở Việt Nam.

đăng 17:30, 28 thg 9, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 17:35, 28 thg 9, 2011 ]
Đó là quan điểm của nhiều đại biểu tham gia hội thảo “Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015)” do Ủy ban kinh tế (UBKT) Quốc hội khóa XIII, tổ chức ngày 27/9 tại Hà Nội.  

Báo cáo, đánh giá công tác quy hoạch và sử dụng đất thời kỳ 2001 - 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy những kết quả thực hiện đã cơ bản đạt các chỉ tiêu do Quốc hội đề ra. So với kế hoạch, việc thực hiện các chỉ tiêu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với đất nông nghiệp đạt 100,02%; đất phi nông nghiệp đạt 92,1% đất ở tại nông thôn đạt 59,4%, đất ở đô thị đạt 120,7%, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt 211,3%, đất cho hoạt động khai thác khoáng sản đạt 66,6% và khai thác đất chưa sử dụng đạt 95,1%...   

Theo đánh giá tổng quan, công tác quản lý đất đai theo quy hoạch ngày càng đi vào thực chất, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã bám sát và tuân thủ quy hoạch, góp phần tích cực vào việc sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả. Tình trạng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các địa phương đã giảm đáng kể. Vai trò giám sát của người dân được tăng cường, phát huy tính dân chủ, minh bạch và hạn chế tiêu cực trong quản lý đất đai. Đặc biệt, đã khoanh định quỹ đất sản xuất nông nghiệp hợp lý, bảo vệ quỹ đất trồng lúa, đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực quốc gia. Đất dành cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị cũng được mở rộng, đáp ứng nhu cầu đô thị hóa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai hiện nay. Đó là, chất lượng dự báo nhu cầu quỹ đất cho phát triển của các ngành, lĩnh vực, các dự án đầu tư và kế hoạch sử dụng đất ở nhiều địa phương còn chưa tính toán khoa học, chưa sát với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trường bất động sản dẫn tới tình trạng vừa thiếu, vừa thừa quỹ đất, phải liên tục điều chỉnh quy hoạch. Quy hoạch đất chủ yếu thiên về các mục tiêu quản lý hành chính mà chưa tính tới hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững nên chưa phát huy tối đa tiềm năng đất đai. Nhiều địa phương chưa thực hiện đúng chủ trương sử dụng tiết kiệm đất nông nghiệp...       

Thêm vào đó là tình trạng sử dụng không hiệu quả của đất xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế, sân bay, cảng nước sâu, sân golf và khu nghỉ dưỡng.

Giáo sư Tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, viện dẫn với trên 260 khu công nghiệp hiện có, chiếm khoảng 71.000 ha đất với tỷ lệ lấp đầy là 46%, cộng với gần 300 khu công nghiệp dự kiến sẽ được thành lập từ nay tới năm 2020 theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và diện tích tăng thêm là 128.000 ha đất mà tỷ lệ lấp đầy chưa chắc đã cao, thì đây là vấn đề rất cần được xem xét. Chỉ tiêu Quốc hội chỉ cho phép giao đất 44.000 ha vào năm 2010, nhưng trên thực tế, các địa phương đã giao mặt bằng sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp cho các doanh nghiệp lên tới 93.000 ha, vượt 211,26%. Điều này cũng xảy ra tương tự tại các khu kinh tế, khu công nghệ cao trên địa bàn cả nước, dẫn tới tình trạng giữ nhiều đất nhưng triển khai chậm vì không thu hút được đầu tư, hoạt động xuất nhập khẩu yếu kém nên không tạo được động lực phát triển.   

Đánh giá về thực trạng quy hoạch đất lâm nghiệp, Tiến sĩ Ngô Út, Viện trưởng Viện Điều tra quy hoạch phát triển rừng (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cho rằng: ranh giới đất quy hoạch cho sản xuất lâm nghiệp và nông nghiệp không rõ ràng và khó phân định là nguyên nhân chính của tình trạng phá rừng trồng cây công nghiệp, cây lương thực và nuôi trồng thủy sản. Chất lượng công tác giao đất, giao rừng còn thấp, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa. Quản lý đất lâm nghiệp chồng chéo, xâm lấn nên xảy ra nhiều tranh chấp giữa các thành phần kinh tế, đặc biệt là các hộ gia đình. Tại nhiều địa phương, việc chuyển đổi, chuyển nhượng thậm chí mua bán rừng và đất rừng diễn ra khá phổ biến.

 Nguồn: http://tamnhin.net/

Comments