Bài học sau 8 năm triển khai Luật Đất đai 2003

đăng 17:02, 8 thg 12, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương
Được sự chấp thuận của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khởi động kế hoạch sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2003. Theo lộ trình Luật Đất đai sửa đổi sẽ được trình Quốc hội lần thứ nhất vào tháng 10/2012, thông qua Quốc hội năm 2013 và có hiệu lực vào năm 2014. Đây là chặng đường không dài, cần sự nỗ lực rất lớn của những nhà làm luật.

Tổng cục Quản lý đất đai, cơ quan đầu mối của công việc có ý nghĩa lớn lao này đã hoàn tất được công việc đầu tiên, đó là tổng kết, đánh giá kết quả 8 năm triển khai Luật Đất đai 2003 thông qua việc thu thập, tổng hợp  thực tiễn thực thi luật trên địa bàn cả nước.

Theo đánh giá bước đầu, thành công lớn nhất chính là hệ thống văn bản pháp luật khá đồng bộ, kịp thời và ý thức chấp hành luật của người dân đã có chuyển biến tích cực. Văn bản Luật hình thành qua 4 cấp trở thành cơ sở pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; cơ cấu đất đai phù hợp với cơ cấu đầu tư, việc sử dụng đất phù hợp hơn, hiệu quả hơn. Nhờ thế, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tương đối tốt. Công tác thu hồi, bồi thường tái định cư phức tạp nhất phù hợp hơn với cơ chế thị trường, bảo đảm quyền lợi của người dân ngày càng minh bạch hơn. Công tác đo đạc đăng ký cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất được triển khai rộng rãi. Khoảng 75% diện tích tự nhiên của cả nước đã được đo đạc, làm bản đồ địa chính và sau rất nhiều tranh luận, cuối cùng đã thống nhất được việc cấp một giấy sử dụng đất.

Nhìn từ góc độ tài chính, giá đất đã tiếp cận hơn với thị trường, khắc phục được tình trạng bao cấp. Điều này không chỉ khẳng định đất là tài nguyên có giá, mà còn làm tăng nguồn thu từ đất.

Bên cạnh đó, quyền của người sử dụng đất không ngừng được hoàn thiện, ngày một tiếp cận quyền sở hữu; trong đó có quyền tạo quỹ đất phù hợp với mục đích kinh doanh. Thủ tục một cửa của hệ thống quản lý đất trên cả nước giúp cho các hoạt động gắn liền với thủ tục đăng ký đất ngày một đơn giản, công khai, tạo thuận lợi cho người dân.

Tuy nhiên, sau 8 năm triển khai Luật Đất đai 2003 đã bộc lộ những mặt hạn chế cần được căn chỉnh.

Điều dễ nhận thấy nhất chính là nguồn lực đất đai chưa phát huy đầy đủ, hiệu quả sử dụng đất chưa cao, đặc biệt công tác quy hoạch, đầu tư phát triển và sử dụng đất tại các các Khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp, phát triển đô thị, khu vực phi nông nghiệp… chưa được cân nhắc kỹ lưỡng, dẫn đến tình trạng hệ thống Khu công nghiệp chưa lấp đầy được 50%, đất bị bỏ hoang một cách vô lối. Hệ thống lâm trường sử dụng một diện tích đất rừng rất lớn, nhưng hiệu quả chưa cao. Công tác tích tụ đất nông nghiệp vẫn ở qui mô nhỏ, chưa đủ cho sản xuất lớn. Nguồn thu từ đất chưa tương xứng với tiềm năng. Nhà nước chưa điều tiết hài hòa lợi ích khi sử dụng quỹ đất, dẫn đến hậu quả lợi ích rơi nhiều vào túi nhà đầu tư.

Công tác quản lý Nhà nước về đất đai còn hạn chế, yếu kém, chưa ngăn chặn được tham nhũng và chưa minh bạch. Hiệu lực quản lý chưa cao, nguồn lực bị phân tán. Quản lý thị trường bất động sản còn buông lỏng.

Tình trạng khiếu kiện về đất đai ngày càng phức tạp, không có điểm dừng, vẫn chiếm tới 60% trên tổng số đơn khiếu nại- chủ yếu vẫn do công tác đền bù giải phóng mặt bằng chưa thực sự bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân.

 Nguồn : http://www.monre.gov.vn

Ảnh : http://tamnhin.net/

Comments