Thông báo‎ > ‎

Thông báo về việc lập danh sách giao nhận hồ sơ trình cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và TSK gắn liền với đất

đăng 06:18, 1 thg 2, 2016 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 19:52, 14 thg 6, 2016 ]

Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận, huyện (gọi tắt là các đơn vị quận, huyện), thời gian qua công tác lập danh sách bàn giao hồ sơ và khâu tiếp nhận, trả hồ sơ trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Tuy nhiên, công tác quản lý, theo dõi và báo cáo nhanh cho Ban Giám đốc Sở gặp nhiều khó khăn và mất rất nhiều thời gian.

Để khắc phục những hạn chế trên và đảm bảo công tác kiểm tra, quản lý hồ sơ chặt chẽ, đáp ứng nhu cầu báo cáo nhanh cho Ban Giám đốc Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai đề nghị các đơn vị quận, huyện khi lập danh sách bàn giao hồ sơ trình ký cấp Giấy chứng nhận phải được thực hiện và lập trên nền WEB (địa chỉ trang WEB: www.dkddct.vn), đồng thời in danh sách đính kèm hồ sơ để ký nhận. Thời gian thực hiện kể từ ngày ban hành Thông báo.

Trong quá trình thực hiện, các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận, huyện có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận để được hỗ trợ.

(ĐT liên hệ 0939.391.134 gặp Phương, Email: ndphuong@cantho.gov.vn).

Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo nội dung nêu trên đến các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận, huyện biết và thực hiện./.

Comments