Thông báo‎ > ‎

Tập huấn Thống kê đất đai năm 2015

đăng 01:01, 15 thg 1, 2016 bởi Nguyễn Đăng Phương
Tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm thống kê đất đai (TKTool). Hướng dẫn cài đặt
1. Cài đặt Acrgis Engine 9.3 (Video hướng dẫn);
2. Cài đặt Microsoft SQL Server Express 2008 R2 (Video hướng dẫn);
3. Cài đặt TKTool.
Comments