Thông báo‎ > ‎


Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 30/2012/QH-13 của Quốc hội

đăng 22:21, 3 thg 6, 2013 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 22:29, 3 thg 6, 2013 ]

    Căn cứ Công văn số 1639 /BTNMT-TCQLĐĐ ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Moi trường về việc báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 30/2012/QH-13 của Quốc hội.

    Nay, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện kịp thời báo cáo số liệu theo mẫu đính kèm về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở chậm nhất là ngày 11 tháng 6 năm 2013.

    Mẫu báo cáo : Download

1-1 of 1