Thông báo‎ > ‎

Cung cấp thông tin theo Công văn số 1425/TCQLĐĐ-CSPC

đăng 02:42, 24 thg 10, 2014 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 02:50, 24 thg 10, 2014 ]
Đề nghị Văn phòng Đăng ký QSDĐ các quận huyện kịp thời báo cáo nội dung theo các mẫu biểu đính kèm gửi về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Cần Thơ (Email: lvbach72@gmail.comđể tổng hợp báo cáo Tổng cục Quản lý đất đai đúng thời gian quy định./.
File báo cáo : download
Comments