Thông báo‎ > ‎

Báo cáo thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường theo Công văn số 5617/BTNMT-KH

đăng 19:12, 6 thg 1, 2015 bởi Nguyễn Đăng Phương

Kính gửi:

                    - Phòng Tài nguyên và Môi trường;

                                                         - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp quận.

            Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện báo cáo số liệu thống kê đất đai ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2014 theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5617/BTNMT-KH ngày 19 tháng 12 năm 2014,

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các quận, huyện rà soát, tổng hợp báo cáo số liệu theo đúng biểu mẫu đính kèm và gửi về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố tổng hợp chậm nhất là ngày 16/01/2015.

          Địa chỉ nhận báo cáo : số 9 Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

          Email : dangphuong.dkdd@gmail.com

          Đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ĐKQSDĐ các quận, huyện phối hợp thực hiện./.

File báo cáo: Download

Comments