Thông báo‎ > ‎

Báo cáo số liệu kết quả đo đạc và sử dụng BĐĐC trong Đăng ký, Cấp GCN, Xây dựng hồ sơ địa chính

đăng 00:59, 29 thg 5, 2012 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 01:18, 29 thg 5, 2012 ]
Thực hiện Công văn số 1238/UBND-KT ngày 04 tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố Cần Thơ về việc xây dựng kế hoạch triển khai dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai từ năm 2012 đến năm 2015 và Công văn số 718/BNM-CQLĐĐ ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng kế hoạch triển khai Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai từ năm 2012 đến năm 2015.

Nay Văn phòng ĐKQSDĐ TPCT đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ĐKQSDĐ cấp quận, huyện kịp thời tổng hợp báo cáo theo mẫu đính kèm và gửi về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất là ngày 04 tháng 6 năm 2012.

          Địa chỉ nhận báo cáo : số 9 Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

          Email : vpdkqsddtpcantho@gmail.com

          Đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ĐKQSDĐ cấp quận, huyện phối hợp thực hiện.

 

File đính kèm : Download

Comments