Thông báo‎ > ‎

Báo cáo định kỳ kết quả đo đạc địa chính, đăng ký, cấp GCN, xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai

đăng 19:22, 15 thg 4, 2012 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 19:51, 15 thg 4, 2012 ]
Căn cứ Công văn số 172/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 01 tháng 03 năm 2012 của Tổng cục quản lý đất đai về việc thực hiện báo cáo định kỳ kết quả đo đạc, đăng ký, Cấp GCN, Xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Cần Thơ theo Công văn số 1237/UBND-KT ngày 04 tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố Cần Thơ về việc gửi báo cáo kết quả đo đạc địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận, xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính.

Nay Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ đề nghị Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các quận huyện kịp thời tổng hợp báo cáo số liệu theo mẫu đính kèm và gửi về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất địa chỉ : số 9 Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Nình Kiều, thành phố Cần Thơ chậm nhất là ngày 18/04/2012. Gửi trước số liệu số vào địa chỉ Email : dangphuongg7@gmail.com

Các quận huyện nào đã báo cáo số liệu theo tinh thần Công văn 1090 ngày 06/9/2011 thì tiếp tục cập nhật số liệu đến ngày 15/4/2012.

Lưu ý : Tất cả số liệu của 5 biểu cập nhật đến ngày 15/4/2012.

Mẫu biểu báo cáo File download 

 

Comments