Thông báo


Mẫu phiếu thẩm định của Chi nhánh

đăng 18:51, 17 thg 2, 2016 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 18:52, 17 thg 2, 2016 ]

Thông báo về việc lập danh sách giao nhận hồ sơ trình cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và TSK gắn liền với đất

đăng 06:18, 1 thg 2, 2016 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 19:52, 14 thg 6, 2016 ]

Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận, huyện (gọi tắt là các đơn vị quận, huyện), thời gian qua công tác lập danh sách bàn giao hồ sơ và khâu tiếp nhận, trả hồ sơ trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Tuy nhiên, công tác quản lý, theo dõi và báo cáo nhanh cho Ban Giám đốc Sở gặp nhiều khó khăn và mất rất nhiều thời gian.

Để khắc phục những hạn chế trên và đảm bảo công tác kiểm tra, quản lý hồ sơ chặt chẽ, đáp ứng nhu cầu báo cáo nhanh cho Ban Giám đốc Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai đề nghị các đơn vị quận, huyện khi lập danh sách bàn giao hồ sơ trình ký cấp Giấy chứng nhận phải được thực hiện và lập trên nền WEB (địa chỉ trang WEB: www.dkddct.vn), đồng thời in danh sách đính kèm hồ sơ để ký nhận. Thời gian thực hiện kể từ ngày ban hành Thông báo.

Trong quá trình thực hiện, các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận, huyện có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận để được hỗ trợ.

(ĐT liên hệ 0939.391.134 gặp Phương, Email: ndphuong@cantho.gov.vn).

Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo nội dung nêu trên đến các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận, huyện biết và thực hiện./.

Mẫu tờ trình trình ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở

đăng 01:22, 22 thg 1, 2016 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 21:41, 1 thg 2, 2016 ]

Đề nghị các chi nhánh quận, huyện khi lập thủ tục đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận phải thực hiễn mẫu tờ trình như đính kèm.

Tập huấn Thống kê đất đai năm 2015

đăng 01:01, 15 thg 1, 2016 bởi Nguyễn Đăng Phương

Tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm thống kê đất đai (TKTool). Hướng dẫn cài đặt
1. Cài đặt Acrgis Engine 9.3 (Video hướng dẫn);
2. Cài đặt Microsoft SQL Server Express 2008 R2 (Video hướng dẫn);
3. Cài đặt TKTool.

Giấy mời tham dự xem xét vay vốn WB giai đoạn 2016 - 2020 cho lĩnh vực đất đai

đăng 22:04, 11 thg 11, 2015 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 18:39, 15 thg 11, 2015 ]

File: Download
File mẫu tổng hợp: Download

Báo cáo theo yêu cầu Đoàn giám sát của UBTV Quốc hội

đăng 01:38, 1 thg 4, 2015 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 01:44, 1 thg 4, 2015 ]

    Thực hiện Công văn số 1151/UBND-KT ngày 18 tháng 3 năm 2015 của ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giải quyết kiến nghị của cử tri về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở tại đô thị;

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại cuộc họp ngày 01 tháng 4 năm 2015 về việc báo cáo số liệu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở trong buổi làm việc với Đoàn công tác của Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội,

    Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện báo cáo số liệu cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở tại đô thị để Sở Tài nguyên và Môi trường có cơ sở tổng hợp số liệu tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Đoàn Giám sát của Quốc Hội.

         Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự phối hợp của Ủy ban nhân dân các quận huyện để Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

File : download

Báo cáo thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường theo Công văn số 5617/BTNMT-KH

đăng 19:12, 6 thg 1, 2015 bởi Nguyễn Đăng Phương

Kính gửi:

                    - Phòng Tài nguyên và Môi trường;

                                                         - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp quận.

            Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện báo cáo số liệu thống kê đất đai ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2014 theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5617/BTNMT-KH ngày 19 tháng 12 năm 2014,

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các quận, huyện rà soát, tổng hợp báo cáo số liệu theo đúng biểu mẫu đính kèm và gửi về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố tổng hợp chậm nhất là ngày 16/01/2015.

          Địa chỉ nhận báo cáo : số 9 Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

          Email : dangphuong.dkdd@gmail.com

          Đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ĐKQSDĐ các quận, huyện phối hợp thực hiện./.

File báo cáo: Download

Cung cấp thông tin theo Công văn số 1425/TCQLĐĐ-CSPC

đăng 02:42, 24 thg 10, 2014 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 02:50, 24 thg 10, 2014 ]

Đề nghị Văn phòng Đăng ký QSDĐ các quận huyện kịp thời báo cáo nội dung theo các mẫu biểu đính kèm gửi về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Cần Thơ (Email: lvbach72@gmail.comđể tổng hợp báo cáo Tổng cục Quản lý đất đai đúng thời gian quy định./.
File báo cáo : download

Báo cáo tình hình thực hiện cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo Công văn số 3236/BTNMT-TCQLĐĐ

đăng 21:04, 2 thg 9, 2013 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 20:06, 29 thg 9, 2013 ]

Thực hiện Công văn số 3236/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, V/v báo cáo tình hình thực hiện cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu,

Để sớm hoàn thành mục tiêu kế hoạch cấp Giấy chứng nhận năm 2013, đồng thời chỉ đạo rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và kết quả cấp Giấy chứng nhận của địa phương gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ và báo cáo Quốc hội.

Nay Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND quận, huyện chỉ đạo, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất báo cáo theo các biểu mẫu tổng hợp đính kèm, phải thể hiện đầy đủ theo đúng hướng dẫn gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất trước ngày 05 tháng 9 năm 2013 để Sở tổng hợp báo cáo UBND thành phố đúng thời gian quy định./.

 Mẫu báo cáo : File 1

                        File 2

Công văn số 1936 /BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 30/2012/QH-13 của Quốc hội

đăng 22:30, 3 thg 6, 2013 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 08:14, 29 thg 6, 2013 ]

Thực hiện Công văn số 1936 /BTNMT-TCQLĐĐ ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Moi trường về việc báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 30/2012/QH-13 của Quốc hội.

Nay, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện kịp thời báo cáo số liệu theo mẫu đính kèm về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở chậm nhất là ngày 11 tháng 6 năm 2013.

Mẫu báo cáo : Download

1-10 of 17